تابلو نقاشی چهاردهمین جشن ژوئیه در پاریس اثر کیست؟

وینسنت ونگوگ

The Fourteenth of July Celebration in Paris

تابلو نقاشی چهادرهمین جشن ژوئیه در پاریس- ونسان ونگوگ ۱۸۸۶

ونگوگ در ابتدا درباره آثار خود در سبک امپرسیونیست با احتیاط سخن می گفت،اما پس از مطالعه در مورد نقاشی های این سبک و دیدن بقیه آثار هنرمندان در این سبک به سرعت افکار و اندیشه های خود را مورد بازبینی قرار داد.

در هر حال سبکهای امپرسیونیست و پست-امپرسیونیست به صورت غیرقابل انکاری در آثارش تجلی پیدا کرد.نقاشی های هلندی وی تأثیر پذیر از روحیه پاریسی وی بود و بعدها بصورت گسترده در آثار ساده شده او نیز به چشم می خورد.

یکی از شاخصهای آثار ونگوگ یکپارچه نبودن آنهاست،حتی اگر این آثار نسخه الهام گرفته از آثار هنرمند دیگری باشد بازهم میتوان تشخیص داد که اثر متعلق به ونگوگ می باشد؛بطور نمونه اثر چهاردهمین جشن ژوئیه در پاریس به سبک امپرسیونیست است و یادآور نقاشی معروف  Rue Montorgueil in Paris 1878 اثر نقاش برجسته کلود مونت می باشد.

هر بخش از این اثر بگونه ای طراحی شده است که نمایانگر اتمسفر و جو حاکم بر این جشن این روز باشد،اما در عین حال نشان دهنده توجه خاص ونگوگ به حفظ ساختار و فرم اثر می باشد.

گفتنی است این اثر دارای ناهمخوانی منحصر به فردی در سبک امپرسیونیست بکار رفته در پرچم ها و نورها و همچنین نمای خیابان می باشد که زیبایی اثر را چندین برابر کرده است.