تابلو طرح خاتون رنگی-طرح خاتون ایرانی

 • تابلو خاتون
 • تابلوی خاتون
 • تابلو نقاشی خاتون
 • طرح خاتون
 • طرح خاتون برای نقاشی
 • طرح خاتون ویترای
 • طرح خاتون معرق
 • طرح خاتون برای ویترای
 • طرح نقاشی خاتون
 • طرح های خاتون
 • طرح خام خاتون
 • طرح خام خاتون برای ویترای
 • طرح های خاتون برای معرق

طرح خاتون رنگی

طرح خاتون ایرانی

طرح خام خاتون برای ویترای

طرح خاتون معرق

طرح خاتون برای نقاشی

طرح های خام ویترای خاتون

طرح خاتون برای ویترای

تابلو ویترای فانتزی

تابلو سنتی خاتون #4

تابلو سنتی خاتون #۴

خاتون عنوانی سغدی بود که برای شهبانوهای توچوئه در آسیای میانه به کار می‌رفت. این واژهٔ سغدی پس از آن برای زنان فرمانروایان خوارزمشاهی، سلجوقی و چنگیزی نیز به کار رفت. در دوران تیموریان در آسیای میانه واژهٔ بیگم جایگزین این عنوان شد.

واژهٔ «خاتون» (واج‌نویسی سغدی: xtwn، آوانویسی سغدی: gh’twn) که از سغدی به آثار فارسی دری وارد گردیده بود، بعداً از زبان اهل بخارا بار نخست در کتابهای عربی در باره فتح بخارا اقتباس گردید و در زبان عربی به گونه “خواتین” جمع بسته شد.

این واژه در ترکی عثمانی به صورت qādïn (عنوانی احترام‌آمیز برای زنان بزرگ) درآمده‌است و در ترکی استانبولی نیز به شکل kadın باقی‌مانده‌است. از آن‌جا که این واژهٔ ایرانی در زبان‌های ترکی نیز وارد شده برخی منابع [مانند لغت‌نامهٔ دهخدا] آن را ترکی پنداشته‌اند.در عربی به‌عنوان یک واژه با ریشه ی ترکی به‌کار می‌رود و جمع آن خواتین، معنای آن «خانم، بانو، کدبانو» ذکر شده است.