تابلو عکس-خرید تابلو عکس-فروش تابلو عکس

 • تابلو عکس-خرید تابلو عکس-فروش تابلو عکس
  تابلو کودک #1

  تابلو کودک #۱

 • تابلو عکس
 • تابلو عکس منظره
 • تابلو عکس های زیبا
 • تابلو عکس دیجیتال
 • تابلو عکس مدرن
 • تابلو عکس چند تکه
 • تابلو عکس چراغ دار
 • تابلو عکس زیبا
 • تابلو عکس گل
 • تابلو عکس فروشی
 • فروش تابلو عکس
 • فروش تابلو عکس مدرن
 • فروشگاه تابلو عکس
 • فروش تابلوهای عکس
 • مرکز فروش تابلو عکس
 • سایت فروش تابلو عکس
 • فروش اینترنتی تابلو عکس
 • مرکز فروش تابلو عکس در تهران
 • فروش قاب عکس و تابلو
 • خرید تابلو عکس
 • خرید تابلو عکس منظره
 • فروش تابلو عکس
 • فروش تابلو عکس مدرن
 • خرید اینترنتی تابلو عکس
 • خرید تابلوی عکس
 • خرید تابلوهای عکس
 • خرید تابلو و قاب عکس

تابلو عکس،تابلو عکس های زیبا،تابلو عکس

 • تابلو عکس
 • تابلو عکس منظره
 • تابلو عکس های زیبا
 • تابلو عکس دیجیتال
 • تابلو عکس مدرن
 • تابلو عکس چند تکه
 • تابلو عکس چراغ دار
 • تابلو عکس زیبا
 • تابلو عکس گل
 • تابلو عکس فروشی

تابلوی بهرام رادان

تابلو عکس

عکاسی علم، هنر، نرم افزار و عمل ایجاد تصاویر با دوام با ثبت نور و یا دیگر تابش الکترومغناطیسی است، به صورت الکترونیکی و با استفاده از یک سنسور تصویر، و یا شیمیایی با استفاده از مواد حساس به نور مانند فیلم عکاسی.

معمول، یک لنز استفاده می شود برای تمرکز نور منعکس شده و یا از اشیاء را در واقعی بر روی سطح حساس به نور در داخل یک دوربین در طول قرار گرفتن در معرض به پایان رسیده است منتشر می شود. با حسگر تصویر الکترونیکی، این تولید یک بار الکتریکی در هر پیکسل است که به صورت الکترونیکی پردازش و ذخیره شده در یک فایل تصویر دیجیتال برای صفحه نمایش های بعدی و یا پردازش. در نتیجه با امولسیون عکاسی تصویر نهفته نامرئی است که بعد شیمیایی “توسعه یافته” را به تصویر قابل مشاهده است، هم منفی یا مثبت بسته به هدف از مواد عکاسی و روش پردازش است. تصویر منفی روی فیلم است و سنتی استفاده به عکاسی ایجاد یک تصویر مثبت بر روی یک پایه کاغذ، شناخته شده به عنوان یک چاپ،تابلو عکس یا با استفاده از یک آگراندیسور یا با چاپ تماس با.

عکاسی است که در بسیاری از زمینه های علوم، تولید تابلو عکس (به عنوان مثال، لیتوگرافی نوری)، و کسب و کار، و همچنین استفاده مستقیم تر آن برای هنر،تابلو عکسT فیلم و تولید فیلم، اهداف تفریحی، سرگرمی، و ارتباطات جمعی استفاده شده است.

کلمه “عکاسی” از ریشه یونانی φωτός (تابلو عکس) ایجاد شده بود، مضاف الیه از φῶς (phōs)، “نور” [۲] و γραφή (graphé) “نمایندگی با استفاده از خطوط” یا “طراحی”، [۳] با هم به معنی “تابلو عکس با نور”. [۴]

چند نفر ممکن است در همان مدت از این ریشه  مستقل را ابداع کرد. هرکول فلورانس، نقاش و مخترع فرانسوی زندگی در Campinas، برزیل، استفاده از فرم فرانسوی از کلمه، تابلو عکس، در یادداشت های خصوصی که یک مورخ برزیل معتقد است که در ۱۸۳۴٫ نوشته شده بود [۵] یوهان فون Maedler، یک ستاره شناس برلین، در تاریخ ۱۹۳۲ آلمان از تابلو عکس به عنوان داشتن آن را در یک مقاله در ۱۸۳۹ فوریه ۲۵ در روزنامه آلمانی Vossische سایتونگ منتشر شده استفاده می شود. [۶] هر دوی این ادعاها در حال حاضر به نحو گسترده گزارش اما ظاهرا نه تا به حال شده است به طور مستقل به عنوان فراتر از شک معقول را تایید کرد. اعتباری به طور سنتی به سر جان هرشل هر دو برای ضرب کلمه و برای معرفی آن به مردم داده شده است. استفاده او از تابلو عکس را در مکاتبات خصوصی قبل از ۱۸۳۹ فوریه ۲۵ و در سخنرانی انجمن سلطنتی خود در مورد این موضوع در لندن در ۱۸۳۹ مارس ۱۴ مدت طولانی است که مدارک فروانی و به عنوان حقایق حل و فصل پذیرفته شده است.

 

Save